Dane klubowe

Łomżyński Klub Sportowy

ul. Zjazd 18
18-400 Łomża
kom. 516 417 298

e-mail klubu: kontakt@lks.lomza.pl

Zarząd: zarzad@lks.lomza.pl

Marketing/media: marketing@lks.lomza.pl

Dział skautingu: skauting@lks.lomza.pl

__

Prezes

Tomasz Bałdyga

Wiceprezes

Adrian Gołaszewski

Wiceprezes

Michał Kotelczuk

Członek zarządu

Jerzy Karwowski

__

Nazwy: – (16 kwietnia 1928) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża
– (1933?) połączenie z Akademickim Kołem Łomża i Legionem Młodych
– (1945?-1950) kolejno: Omtur, Kolejarz, Budowlani, Start
– (1950) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża
– (2005) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Browar Łomża
– (2009) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża
– (2010) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) 1926 Łomża

Poprzedni Prezesi Łomżyńskiego Klubu Sportowego:
1.Wacław Cieśluk (1928-33)
2.Stefan Komendera (1934)
3.Mieczysław Czarnecki (1935-41)
4.Władysław Winko (1945-46)
5.Bolesław Dymowski (1947-48)
6. Rafał Wszędyrówny (1949)
7.Kazimierz Wiedeński (1950)
8.Jerzy Gajewski (1951-52)
9.Wacław Bogucki (1953-56)
10.Zygmunt Skorupka (1957-59)
11.Bronisław Makieła (1960-66)
12.Wacław Bogucki (1967-70)
13.Antoni Zazulin (1971-72)
14.Jerzy Pilski (1973)
15.Jerzy Broda (1974)
16.Jan Rachubka (1975)
17.Mieczysław Rozbicki (1976)
18.Henryk Trojanowski (1977-78)
19.Edward Zimnoch (1979)
20.Henryk Jakubowski (1980)
21.Kazimierz Woźniak (1981)
22.Józef Skorupski (1981-82)
23.Jan Lenard (1983-84)
24.Jan Jamiołkowski (1985-86)
25. Mikołaj Kisiel (1987-92)
26.Jacek Cholewicki (1993-94)
27.Bogusław Szczech (1995-2000)
28. Krzysztof Lendzioszek (2001-2004)
29. Józef Kosiorek (2004 – 2006)
30. Stanisław Kaseja (2006 – 2008)
31. Leszek Gołaszewski (2008 – lip 2008)
32. Zbigniew Sasinowski (2008 – 2009)
33. Jarosław Kulesza (2009-2010)
34. Paweł Petkowski (2010-2010)
35. Jarosław Kulesza (2010-2017)
36. Łukasz Uściłowski (2017-2022)
37. Damian Polnicki (2022-2023)
38. Tomasz Bałdyga (2023-   )

Info dla kibiców gości:

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 informuje kibiców drużyn przyjezdnych, o obowiązku przesłania na nasz adres mailowy ( kontakt@lks.lomza.pl), lub numer 516 417 298 listy osób chętnych na przyjazd do Łomży. Lista powinna być napisana drukowanymi literami i musi zawierać takie dane jak: imię, nazwisko oraz numer PESEL i musi być przesłana nie później jak 3 dni przed planowanym przyjazdem do Łomży.

Bilet wstępu na trybunę gości kosztuje 10 zł i musi być opłacony zgodnie z ilością osób na przesłanej liście przelewem na dane klubu (Łomżyński Klub Sportowy 1926, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża. Numer rachunku: ŁKS 1926 Łomża 05 8769 0002 0550 3304 2000 0010 z dopiskiem „WPŁATA GOŚCIE”.)

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 bilety zostaną wysłane do siedziby klubu przejezdnego bądź przekazane podczas wchodzenia na stadion w dniu mecz.

W momencie wejścia na stadion, każdy powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości, który przez ochronę spotkania będzie weryfikowany z biletem uprawniającym do obejrzenia meczu.

Osoby które nie będą posiadały biletu wydrukowanego przez Łomżyński Klub Sportowy 1926 oraz dokumentu tożsamości NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE na teren obiektu.

Prosimy o zastosowanie się do powyższego w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów z wejściem na stadion przy ulicy Zjazd 18 w Łomży.