Newsy

Zaproszenie na walne zebranie członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego

Działając jako Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godzinie 17.30 (I termin), 17.45 (II termin), w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży – MANS (Aula Wróbla), przy ul. Studenckiej 19.

Przypominamy wszystkim członkom i osobom chcącym zostać członkiem Stowarzyszenia o obowiązku uregulowania składki członkowskiej za rok 2024. Przypominamy również wszystkim Członkom o konieczności uregulowania nieopłaconych składek za okres wcześniejszy.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
 3. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze statutem i przepisami prawa.
 6. Informacja Zarządu.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Łomżyńskiego Klubu Sportowego w roku 2023.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego za rok 2023. 
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Łomżyńskiego Klubu Sportowego absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego