Członkostwo

Program członkowski ŁKS

Żeby zostać członkiem Klubu wystarczy wypełnić deklarację członkowską (dostępna w siedzibie Klubu) oraz opłacić roczną składkę w wysokości 120 zł.

Wpłat z tytułu członkostwa w Klubie ŁKS 1926 Łomża można dokonywać na nr konta bankowego

ŁKS 1926 Łomża 05 8769 0002 0550 3304 2000 0010