Dane

Łomżyński Klub Sportowy

ul. Zjazd 18
18-400 Łomża
kom. 516 417 298

e-mail klubu: kontakt@lks.lomza.pl 

Zarząd: zarzad@lks.lomza.pl

Marketing/media: marketing@lks.lomza.pl

Dział skautingu: skauting@lks.lomza.pl

__

Prezes

Tomasz Bałdyga

Wiceprezes

Adrian Gołaszewski

Wiceprezes

Michał Kotelczuk

__

Nazwy:
(16 kwietnia 1928) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża
(1933?) połączenie z Akademickim Kołem Łomża i Legionem Młodych
(1945?-1950) kolejno: Omtur, Kolejarz, Budowlani, Start
(1950) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża
(2005) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Browar Łomża
(2009) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża
(2010) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) 1926 Łomża
(2023) ŁKS (Łomżyński Klub Sportowy) Łomża

Poprzedni Prezesi Łomżyńskiego Klubu Sportowego:
1.Wacław Cieśluk (1928-33)
2.Stefan Komendera (1934)
3.Mieczysław Czarnecki (1935-41)
4.Władysław Winko (1945-46)
5.Bolesław Dymowski (1947-48)
6. Rafał Wszędyrówny (1949)
7.Kazimierz Wiedeński (1950)
8.Jerzy Gajewski (1951-52)
9.Wacław Bogucki (1953-56)
10.Zygmunt Skorupka (1957-59)
11.Bronisław Makieła (1960-66)
12.Wacław Bogucki (1967-70)
13.Antoni Zazulin (1971-72)
14.Jerzy Pilski (1973)
15.Jerzy Broda (1974)
16.Jan Rachubka (1975)
17.Mieczysław Rozbicki (1976)
18.Henryk Trojanowski (1977-78)
19.Edward Zimnoch (1979)
20.Henryk Jakubowski (1980)
21.Kazimierz Woźniak (1981)
22.Józef Skorupski (1981-82)
23.Jan Lenard (1983-84)
24.Jan Jamiołkowski (1985-86)
25. Mikołaj Kisiel (1987-92)
26.Jacek Cholewicki (1993-94)
27.Bogusław Szczech (1995-2000)
28. Krzysztof Lendzioszek (2001-2004)
29. Józef Kosiorek (2004 – 2006)
30. Stanisław Kaseja (2006 – 2008)
31. Leszek Gołaszewski (2008 – lip 2008)
32. Zbigniew Sasinowski (2008 – 2009)
33. Jarosław Kulesza (2009-2010)
34. Paweł Petkowski (2010-2010)
35. Jarosław Kulesza (2010-2017)
36. Łukasz Uściłowski (2017-2022)
37. Damian Polnicki (2022-2023)
38. Tomasz Bałdyga (2023-   )

Info dla kibiców gości

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego informuje kibiców drużyn przyjezdnych, o obowiązku przesłania na nasz adres mailowy ( kontakt@lks.lomza.pl) lub numer 516 417 298 listy osób chętnych na przyjazd do Łomży. Lista powinna być napisana drukowanymi literami i musi zawierać takie dane jak: imię, nazwisko oraz numer PESEL i musi być przesłana nie później jak 3 dni przed planowanym przyjazdem do Łomży.

Bilet wstępu na trybunę gości kosztuje 20 zł i musi być opłacony zgodnie z ilością osób na przesłanej liście przelewem na dane klubu (Łomżyński Klub Sportowy, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża. Numer rachunku: ŁKS Łomża 05 8769 0002 0550 3304 2000 0010 z dopiskiem „WPŁATA GOŚCIE”.)

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Łomżyńskiego Klubu Sportowego bilety zostaną wysłane do siedziby klubu przejezdnego bądź przekazane podczas wchodzenia na stadion w dniu mecz.

W momencie wejścia na stadion, każdy powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości, który przez ochronę spotkania będzie weryfikowany z biletem uprawniającym do obejrzenia meczu.

Osoby które nie będą posiadały biletu wydrukowanego przez Łomżyński Klub Sportowy oraz dokumentu tożsamości NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE na teren obiektu.

Prosimy o zastosowanie się do powyższego w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów z wejściem na stadion przy ulicy Zjazd 18 w Łomży.