RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Łomżyński Klub Sportowy 1926 z siedzibą w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, Nip 718 211 79 34, Regon 200375840

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez:

  • e-mail: kontakt@lks.lomza.pl
  • tel. 516 417 298,
  • pisemnie: Łomżyński Klub Sportowy 1926, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia dziecka na treningi piłkarskie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane tylko w naszej organizacji i nie będą przekazywane do innych podmiotów