Newsy

Konkurs fotograficzny „Foto jesień z ŁKS-em Łomża”

Konkurs odbywa się na FB klubu pod tym linkiem: https://www.facebook.com/lks1926lomza/photos/a.951146594927840/8520032604705830/

Regulamin konkursu fotograficznego.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Łomżyński Klub Sportowy 1926 z siedzibą przy ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, KRS: 0000361878 , NIP: 7182117934 , REGON: 200375840 (zwany dalej „Organizatorem”)

Konkurs fotograficzny organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na oficjalnym profilu ŁKS 1926.

Zgłoszenia publikowane po wyznaczonym czasie nie będą brały udział w konkursie.

Konkurs trwa od 23.09.2022 r. do 29.09.2022 r.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Każdy uczestnik konkursu może opublikować  tylko jedno zdjęcie.

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści publikowanych – fotografii, które zgłasza w konkursie, oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich.

Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie prac konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Instagramie i na stronie www.lks.lomza.pl.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

 

  1. NAGRODA

Nagrodami głównymi w Konkursie :

I miejsce: koszulka meczowa z podpisami drużyny + karnet VIP na cały sezon 2022/2023

II miejsce: szalik klubowy + karnet trybuna A na cały sezon 2022/2023

III miejsce: szalik i kubek klubowy

 

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie, muszą opublikować swoje zdjęcie w komentarzu do post’a konkursowego z dnia 23.09.2022 r.

Nagrody za pierwsze trzy miejsca otrzymają Uczestnicy wytypowani przez Jury Konkursu złożone z przedstawicieli Organizatora.

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wyczytania podczas przerwy na meczu domowym ŁKS Łomża 1926 a MOSP Białystok w dniu 30.09.2022.

Rzeczowe nagrody zostaną wydane Zwycięzcom tego samego dnia, natomiast reszta zostanie umówiona indywidualnie z poszczególnymi Zwycięzcami.

W przypadku braku obecności, nagroda zostanie przekazana obecnej osobie zajmującej kolejne miejsce.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.lks.lomza.pl oraz na profilu Facebook i na Instagramie.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.