Newsy

ŁKS ze wsparciem finansowym z Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego dn. 29 lipca 2020 r. podjął Uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych ofert znalazła się również ta, złożona przez nasz Klub. ŁKS otrzyma z budżetu Województwa Podlaskiego kwotę 50 tysięcy złotych.

Szczególne słowa podziękowania za okazane wsparcie pragniemy skierować do v-ce marszałka Województwa Podlaskiego Pana Marka Olbrysia – dziękujemy!!!