Newsy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wspiera ŁKS!

📍MPEC Łomża wspiera projekt #2ligana100lecie przedłużając 🤝umowę o współpracy z Łomżyńskim Klubem Sportowym❗️

MPEC Łomża to:
-rozwój ciepłownictwa systemowego w Łomży poprzez pozyskiwanie nowych Odbiorców;
-zagwarantowanie ciągłości dostaw czynnika grzewczego niezależnie od prac remontowych w źródle wytwarzania ciepła Ciepłowni Miejskiej w Łomży;
-wdrożenie technologii opartych na OZE skutkujące ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do środowiska;
-rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa, czyli krok w kierunku stworzenia efektywnego systemu ciepłowniczego;
-budowa i przebudowa infrastruktury ciepłowniczej zasilającej wybrane obszary Miasta w części wynikającej z założeń przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Łomża;
-automatyzacja, optymalizacja, wizualizacja i sterowanie pracą sieci ciepłowniczych, wdrożenie zdalnego odczytu liczników energii cieplnej w MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

Serdecznie dziękujemy 👏za okazywane zaufanie i regularne wspieranie łomżyńskiego sportu, na które możemy liczyć od wielu lat. Budująca jest świadomość, że MPEC Łomża aktywnie angażuje się w lokalne inicjatywy związane ze sportem i rozwojem kultury.

http://mpec.lom.pl/

#razempoawans