Newsy

URZĄD PATENTOWY UDZIELA PRAWA OCHRONNEGO NA HERB KLUBU.

Nowy Zarząd oprócz dokonania wielu zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Klubu obrał sobie również za cel uporządkowanie spraw prawnych. Pierwszą i najważniejszą z nich było zapewnienie ochrony prawnej własności intelektualnej Klubu, jaką jest prawo do Herbu, co udało nam się sfinalizować po kilkumiesięcznym postępowaniu toczącym się przed Urzędem Patentowym RP. W biuletynie Wiadomości Urzędu Patentowego nr 25/2023 pojawiła się właśnie informacja o udzieleniu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926 prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny będący herbem naszego Klubu. Decyzja jest prawomocna.

Kolejna istotna zmiana, to zaplanowane na najbliższym Zebraniu Stowarzyszenia głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu. Będzie on bardziej przejrzysty i zawiera pewną kluczową zmianę – powrót do korzeni i zmiana nazwy naszego Klubu na Łomżyński Klub Sportowy (skrót: ŁKS Łomża).

Przypominamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia, że Walne Zebranie Członków, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 17.30 (I termin), 17.45 (II termin), w Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży – MANS (Aula Wróbla), przy ul. Studenckiej 19.