Newsy

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŁOMŻYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 1926

Zaproszenie na walne zebranie członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.

 

Działając jako Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 17.30 (I termin), 17.45 (II termin), w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży – MANS (Aula Wróbla), przy ul. Studenckiej 19.

Przypominamy wszystkim członkom i osobom chcącym zostać członkiem Stowarzyszenia o obowiązku uregulowania składki członkowskiej za rok 2023. Przypominamy również wszystkim Członkom o konieczności uregulowania nieopłaconych składek za okres wcześniejszy.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.
 3. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze statutem i przepisami prawa.
 6. Informacja Zarządu.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 w roku 2022.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 za rok 2022.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.

 

Zarząd ŁKS 1926 Łomża