Newsy

Walne zebranie przerwane do 25 marca

Do 25 marca przerwane zostało walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Łomżyńskim Klubie Sportowym.

Po zakończeniu kadencji dotychczasowego zarządu nie udało się powołać nowych władz klubu.

Walne wznowi obrady 25 marca o godzinie 17.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.