Newsy

Zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego na wniosek wymaganej statutem liczby członków Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w poniedziałek 18 lipca – 1 termin 18.00, drugi termin 18.15. Obrady odbędą się w Hali Kultury, przy pl. Starego Rynku. (1 piętro).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.
3. Wybór protokolanta Nadzwyczajnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze statutem i przepisami prawa.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Dyskusja na temat sytuacji w klubie i ustalenie konkretnego planu działania w celu zapewnienia klubowi awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.

Prezes Zarządu ŁKS 1926 Łomża