Newsy

Zmiana w Zarządzie Klubu

Z dniem 1 grudnia doszło do zmian w zarządzie Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Z funkcji wiceprezesa oraz członka zarządu odszedł Marcin Grodzki, któremu dziękujemy za społeczną pracę na rzecz ŁKS 1926 Łomża.

Jego miejsce w zarządzie oraz funkcję wiceprezes objęła natomiast Marta Krzykowska – Celińska, która na co dzień związana jest z jedną z łomżyńskich firm reklamowych, w której pełni funkcję kierownika do spraw handlu i sprzedaży.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu prezesem Klubu pozostanie Łukasz Uściłowski, który wycofał swoją rezygnację.

Zarówno nowa Pani wiceprezes, jak też pozostali członkowie zarządu swoją pracę wykonują społecznie (nie pobierają wynagrodzeń ani żadnych świadczeń pieniężnych za pełnione funkcje).