Newsy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego

W dniu 18 lipca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiego Klubu Sportowego podczas którego przyjęto dymisję starego Zarządu i wybrano członków nowego. Następnie odbyło się pierwsze zebranie nowo powołanego Zarządu Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.

Poszczególni członkowie Zarządu objęli następujące funkcje:

Damian Polnicki – Prezes Zarządu;

Tomasz Bałdyga – Wiceprezes Zarządu;

Adrian Gołaszewski – Członek Zarządu;

Jerzy Karwowski – Członek Zarządu;

Michał Kotelczuk – Skarbnik.

Wobec powyższego, pragniemy gorąco podziękować Panu Łukaszowi Uściłowskiemu i pozostałym członkom poprzedniego Zarządu za poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926.