Newsy

Oświadczenie Klubu

Informujemy, że wobec naszego stowarzyszenia prowadzone były od kilku lat postępowania sądowe. Istotą sporu była kwestia następstwa prawnego po zlikwidowanym stowarzyszeniu ŁKS Łomża oraz zaległości wobec byłych zawodników „starego” stowarzyszenia. W miesiącach sierpień – wrzesień b.r., odbyły się ostatnie sprawy sądowe podczas których wszelkie roszczenia wobec ŁKS 1926 Łomża zostały oddalone prawomocnymi wyrokami sądowymi, a kosztami postępowania została obarczona strona przeciwna.

Sprawa Piotra O. została oddalona prawomocnym wyrokiem Polskiego Związku Piłki Nożnej .

Natomiast sprawy Daniela D., oraz Pawła S., zostały oddalone prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Łomży.

Zarząd ŁKS 1926 Łomża pragnie podziękować za zaangażowanie i pomoc prawną Kancelarii Prawniczej Pana Radcy Prawnego Waldemara  Wojciecha Pełnego, który prowadził wszystkie sprawy z ramienia ŁKS 1926 Łomża.