Newsy

Podziękowania dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego pragnie podziękować Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zakup dziesięciu piłek meczowych o wartości 3000 zł na potrzeby zespołu seniorów.

Dziękujemy całemu Zarządowi ŁSM, na czele z Panem Prezesem Wojciechem Michalakiem oraz kierownikowi działu GZM – panu Piotrowi Pawłowskiemu za okazane wsparcie i zrozumienie.