Newsy

Walne wyborcze przerwane do 29 czerwca

Wznowione dziś Walne Zebranie Członków Klubu nie przyniosło przełomowych decyzji i zostało, na wniosek prowadzącego obrady Jerzego Kierażyńskiego przerwane do 29 czerwca (środa) – do godziny 17.15.

Za wnioskiem jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy delegaci zebrani podczas dzisiejszych obrad. Chwilę później wieloletni piłkarz i działacz ŁKS-u Łomża złożył swoją rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu. Zgodnie ze Statutem Klubu wobec rezygnacji prezesa i jednego z wiceprezesów za wszystkie decyzje związane z finansami Klubu, a także działania związane z organizacją meczu z Górnikiem Zabrze i organizacją meczu Pucharu Polski odpowiada drugi z wiceprezesów – Mariusz Giełgut wspierany przez pozostałych członków zarządu: Łukasza Uściłowskiego, Sebastiana Chrzanowskiego i Dominika Sasinowskiego.

Dziękując za okazane w ostatnich dniach wsparcie Panu Prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu Zarząd zdaje sobie sprawę, że teraz piłka jest po stronie Rady Miejskiej i decyzja o przekazaniu dotacji zostanie podjęta podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 22 czerwca. Będąc świadomym odpowiedzialności za przyszłość i płynność finansową Klubu Zarząd prowadzi obecnie rozmowy z podmiotami gospodarczymi, które mogą wesprzeć Klub w rywalizacji w rozgrywkach nowej III ligi i uzupełnić brakujące środki pieniężne niezbędne do zbudowania drużyny gotowej do podjęcia rywalizacji w rozgrywkach.

Walne wznowi obrady w środę 29 czerwca o godzinie 17.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.