Newsy

Zaproszenie na sprawozdawczo – wyborcze zebranie członków Klubu.

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego zwołuje w dniu 26 marca 2017 roku (niedziela) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska 1. I termin godzina 16.00, drugi termin o godzinie 16.15. Proponowany porządek obrad poniżej.