Newsy

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Wyborcze członków ŁKS 1926 Łomża

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 zwołuje w dniu 8.06.2016 r. Walne Zgromadzenie Wyborcze.

I termin godzina 17.30. II termin godzina 18 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Obrad.
3. Wybór protokolanta Obrad.
4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Wybór Komisji skrutacyjno – wyborczej.
6. Stwierdzenie o prawomocności Walnego Zgromadzenia.
7. Informacja o zakończonych rozgrywkach piłkarskich sezonu 2015/16.
8. Przyjęcie regulaminu wyborów.
9. Wybór Władz Klubu.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
12. Zakończenie Obrad.