Newsy

ŁKS Łomża ze wsparciem finansowym z Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego dn. 26 marca 2021 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych ofert znalazła się również ta, złożona przez nasz Klub. ŁKS otrzyma z budżetu Województwa Podlaskiego kwotę 80 tysięcy złotych.

Szczególne słowa podziękowania za okazane wsparcie pragniemy skierować do v-ce marszałka Województwa Podlaskiego Pana Marka Olbrysia – dziękujemy!!!

Dziękujemy także Panu Arturowi Kosickiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz całemu Zarządowi.