Newsy

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 zwołuje w dniu 09.06.2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

I termin o godz. 16.45. II termin 17.00 w Sali VIP na stadionie miejskim w Łomży.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego.
2.Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór protokolanta Obrad.
4.Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Stwierdzenie o prawomocności Walnego Zgromadzenia.
7. Informacja Prezesa.
8. Sprawozdanie bilansowe i rachunku wyników za rok 2020.
9. Sprawozdanie Prezesa ŁKS 1926 za rok 2020.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za rok 2020 i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2020r. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
12. Przyjęcie regulaminu wyborów.
13. Wybór władz Klubu.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
16. Zakończenie Obrad.

Z poważaniem,
Zarząd ŁKS Łomża